Диссертациялық жұмысты қорғау туралы хабарландыру: