Ғылым бөлімі Loading

Қазақстанда “Smart Power Grid” ҒТО (АЭжБУ) синхрофазорлық технологиялар базасында мониторинг пен бақылауды енгізу

Синхрофазорлық технологияларды енгізу бойынша KEGOC жобасы (WAMS/WACS) "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасына 2018 жылдан бастап 2021 жылға дейін іске асыру мерзімімен кірді. Бұл дегеніміз синхрофазорлық технологиялар

Read More

Тәжік мемлекеттік медицина университетінің әкімшілігі Абуали ибни Сино халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырады

Тәжік мемлекеттік медицина университетінің әкімшілігі Абуали ибни Сино атындағы ТММУ халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысуға шақырады. Абуали ибни Сино (68-ші жыл) 2020 жылдың 27 қарашасында өтетін

Read More

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті 2020 жылы 27 қарашада «Мұстафа Шоқай – түркі халықтарының азаттығы мен бірлігі жолындағы қозғалыстың көшбасшысы» атты онлайн форматта халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді

Қызылорда облысы әкімдігі, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті 2020 жылы 27 қарашада Алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі, тұтас түркі жұртының азаттығы үшін күрескен Мұстафа Шоқайдың туғанына

Read More

АЭжБУ табиғи монополиялар субъектілерінің техникалық сараптамасын жүзеге асыруға арналған сараптама ұйымдарының тізімінде

2020 жылдың 05 қазанында «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ «Өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» No51-НҚ бұйрығы негізінде табиғи монополия субъектілеріне техникалық

Read More

Қазақстандағы герман экономикасы күні (TDW)

2020 жылғы 8 қазанда Қазақстан Республикасындағы Герман экономикасы Одағы (VDW) және Қазақстан Республикасындағы Германия экономикасының өкілдігі (AHK Zentralasien) бірлесіп Қазақстан Республикасы премьер-Министрінің орынбасары Роман Склярдың

Read More

Жобаларды басқару

Қазіргі университеттегі ғылыми-зерттеу жұмысы білім беру мазмұнының өзектілігін қамтамасыз ету үшін негіз болып табылады. ЖОО қызметінің осы стандартқа сәйкестігін өзін-өзі бағалау ЖОО-да Ғылым мен білім интеграциясын жүзеге асыру дәйектілігін бағалауды болжайды. ЖОО ҒЗЖ басымдықтарының білім, ғылым және инновациялық даму саласындағы ұлттық саясатқа сәйкестігі “Қазақстан-2050” Стратегиясында және ҚР БҒМ “табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, шикізат пен өнімді қайта өңдеу”, “Энергетика және машина жасау”, “ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар”ұлттық басымдықтарында белгіленген жоғары білімнің негізгі басымдықтары бойынша ҒЗЖ жүргізу арқылы қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ ПОҚ мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қалың жұртшылыққа, оның ішінде халықаралық қоғамдастыққа, сондай-ақ оларды оқыту процесі шеңберінде қолдануға бақылау жүргізіледі. “АЭжБУ” КЕАҚ-да бюджеттік қаржыландыру мүмкіндіктері пайдаланылады (ҚР БҒМ ҒК-мен 2018 жылғы 27 наурыздағы №247 шарт) ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыттары іске асырылуда: табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, шикізат пен өнімді қайта өңдеу; ғылымды дамыту; Жылу энергетикасы; электр энергетикасы; Телекоммуникациялар; Инфокоммуникациялық технологиялар; Энергетика және машина жасау; ақпараттық қауіпсіздік жүйелері; “Ұлттық қауіпсіздік”бағдарламасы шеңберіндегі бағыттар. АЭжБУ “Қазақстан электр энергетикалық Қауымдастығы” ЗТБ, “ҚР инженер-энергетиктер одағы”, “Қазақстандық ақпараттық қауіпсіздік қауымдастығы”қатысады. Университет Еуропа, Қазақстан және ТМД елдері университеттерімен (ЕҰУ) 3 консорциумға кіреді.Л. Н. Гумилев атындағыҚ. и. Сәтбаев атындағы ТарМУҚазақстандағы Эрасмус + бағдарламасының жобалары бойынша InnoCENS (2016-2019), APPLE, (2016-2019) KUTEL (2017-2020); ҚР БҒМ Ғылым комитетінің Өндірістік сектор консорциумы (КПС-1) – Қазақстанның энергетикалық саласын технологиялық жаңғырту және инновациялық дамыту; “модульдік Торнадо жүйелері”ЖШҚ Ұлттық өнеркәсіптік автоматтандыру платформасымен (РФ, Новосибирск қ.) ынтымақтастық туралы меморандум. ҒЗЖ сипаттайтын міндеттер мен көрсеткіштер басым бағыттар бойынша ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру жөніндегі өзара байланысты шаралар кешенін қамтиды: -жаңа ғылыми мектептерді қалыптастыру. “Студенттерді ғылыми-зерттеу және білім беру бағдарламаларына кеңінен тарту”, жас ғалымның траекториясы»; -жаңартылатын энергия көздері, энергия үнемдеу, IT-технологиялар және робототехника саласындағы басым зерттеу бағыттарын бірлесіп дамыту үшін алдыңғы қатарлы университеттер мен жетекші ғылыми орталықтардан шетелдік оқытушылар мен ғалымдарды тарту; -халықаралық ғылыми және білім беру жобаларына қатысу; -индустриялық және корпоративтік сектормен бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын жүргізу» Бұл шараларды жүзеге асыру студенттерді ғылыми зерттеулерге тарту арқылы жүзеге асырылады-мысалы, ҚР БҒМ ҒК мемлекеттік тапсырысы бойынша орындалатын 10 жобаның 8-інде студенттер, магистранттар, докторанттар жұмысқа қатысады Докторанттар мен магистранттардың ҒЗЖ жоспарлау ғылыми тақырыптардың (шаруашылық жүргізуші субъектілермен шарттық жұмыстар және гранттық қаржыландыру жобаларын орындау жөніндегі жұмыстар) қазіргі ғылыми жетекшілерімен және университет басшылығымен келісілген кезде, жұмыстарды орындау жоспарына және есепті кезеңге (күнтізбелік жыл немесе академиялық) мақсаттар мен жоспар қоюға сәйкес жүргізіледі.

Гранттық қаржыландыру жобалары 2018-2020 жж.

Регистр. номер Наименование контракта
1№25 от 2020-01-01Софинансирование КПС "Технологическая модернизация и инновационное развитие энергетической отрасли Казахстана"
2№247 от 27.03.2018 от 2018-03-27«Разработка и внедрение в учебный процесс форсайт-ориентированных методик учебной работы докторантов и магистрантов»
3№247 от 27.03.2018 от 2018-03-27«Исследование влияния релятивистских эффектов на качество пространственной и времяпролетной фокусировки электронных пучков в электростатических зеркалах и эмиссионных системах»
4№247 от 27.03.2018 от 2018-03-27«Разработка инновационной технологии эксплуатации гидрогенных месторождений урана для индустриально-энергетического развития страны»
5№247 от 27.03.2018 от 2018-03-27«Разработка и испытание мобильного геотехнологического информационно - метрологического комплекса (ГИМК) для повышения эффективности добычи урана»
6№247 от 27.03.2018 от 2018-03-27«Исследование и разработка широкой линейки перспективных водогрейных котлов тепловой мощностью от 0,63 МВт и до 145 МВт на природном газе, жидком и твердом топливе для собственного промышленного производства в Казахстане»
7№247 от 27.03.2018 от 2018-03-27«Исследование методами математического моделирования и физического эксперимента инновационной пылеугольной горелки, предназначенной для повышения эффективности сжигания Экибастузского угля»
8№247 от 27.03.2018 от 2018-03-27«Исследование и разработка микрофакельных фронтовых устройств, комплексных технических решений с целью повышения экологической безопасности работы газотурбинных установок в Казахстане»
9№247 от 27.03.2018 от 2018-03-27«Разработка адаптивных экспертных систем в области кибербезопасности критически важных объектов информатизации»
10субподряд №1 от 2018-03-27«Разработка программных и программно-аппаратных средств для криптографической защиты информации при ее передаче и хранении в инфокоммуникационных системах и сетях общего назначения»
11AP08052770 от 2022-01-01Оптимизация планирования и управления электрическими режимами в Smart Grid системах
12281 от 2015-02-12Анализ исторического опыта и проблемы развития оборонно-промышленного комплекса Казахстана в 1930-1990 гг
13№289/12-2 от 2021-06-18«Разработка научно-технических основ технологии добычи урановых месторождений» КН МОН РК
14№134/36-21-23 от 2022-01-01Разработка саморегулирующихся электроприводов для космических аппаратов» КН МОН РК
15330 от 2022-01-01Разработка теории фокусировки и аберраций электронных пучков релятивистских энергий в электростатических линзово-зеркальных системах и расчет электронных зеркал реальных конструкций КН МОН РК
16№25 от 29.10.2018г. от 2021-01-01Технологическая модернизация и инновационное развитие энергетической отрасли Казахстана
17№25 от 2021-01-01Софинансирование КПС "Технологическая модернизация и инновационное развитие энергетической отрасли Казахстана"
18AP08052770 от 2021-01-01Оптимизация планирования и управления электрическими режимами в Smart Grid системах
19330 от 2021-01-01Разработка теории фокусировки и аберраций электронных пучков релятивистских энергий в электростатических линзово-зеркальных системах и расчет электронных зеркал реальных конструкций КН МОН РК
20№134/36-21-23 от 2021-04-08Разработка саморегулирующихся электроприводов для космических аппаратов
21№289/12-2 от 2021-06-18Разработка научно-технических основ технологии добычи урановых месторождений
22№288/30-22-24 от 2022-10-18Разработка и создание узконаправленных антенных систем «спутник-спутник» с наилучшими и оптимальными характеристиками для форм-фактора Cubesat
23№288/30-22-24 от 2022-10-18Разработка метода повышения безопасности телекоммуникационной сети на базе IP-АТС Asterisk
24№288/30-22-24 от 2022-10-18Исследование влияния аберраций высших порядков, релятивистских и дифракционных эффектов на качество фокусировки линзово-зеркальных корректоров аберраций
25№288/30-22-24 от 2022-10-18Интеллектуальная система контроля и прогнозирования режимной надежности электрических сетей нефтегазовых комплексов, включающих автономные системы с ВИЭ
26№288/30-22-24 от 2022-10-18Исследование и разработка энергоэффективного объектно-ориентированного электропривода механизмов центробежного действия
27№288/30-22-24 от 2022-10-18Разработка и исследование новых фронтовых устройств камер сгорания ГТУ для повышения экологической безопасности и эффективности работы газотурбинных установок в Казахстане
28№288/30-22-24 от 2022-10-18«Исследование и разработка цифровой технологии обеспечения непротиворечивости и согласованности в информационном пространстве нормативных документов системы менеджмента качества»
29№288/30-22-24 от 2022-10-18Разработка манипулятора 3-RPS для реабилитации голеностопного сустава
30№288/30-22-24 от 2022-10-18Разработка программно-аппаратного комплекса обнаружения BadUSB-атак на основе анализа USB-носителя
31№288/30-22-24 от 2022-10-18Разработка и исследование автономного устройства для отправки сигнала бедствия на базе низкоорбитальной спутниковой системы связи

2019 жылғы келісімшарттар

Наименование контракта
1008Техническое обоснование проекта «Перспективы развития магистральных тепловых сетей АО «Атырауские тепловые сети» в г. Атырау до 2030 г.
35-7/00119QРазработка ТЭО проекта Усиление схемы внешнего электроснабжения г.Туркестан. Строительство электросетевых объектов
КСЭП03-27/4-19ТЭО Строительство ЛЭП 110кВ от ПС182 Бесколь до ПС81 Коктума со строительством ПС110/35/10кВ
К-ОД-19-0038/00319QОказание услуг по комплексному анализу надежности электроснабжения НПС
43504Услуги по проведению энергетического аудита
47/00719QВыполнение работ по внедрению АСКУЭ ТОО «Степногорская ТЭЦ»
4151/1Разработка раздела Развитие системы теплоснабжения в зонах в ТОО «Алматы теплокоммунэнерго» в состав ТЭО « Схемы теплоснабжения города Алматы»
КСЭП03-27/1-1-19Разработка ПСД «Модернизация системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности»
314515/2019/1Технико-экономическое исследование по разработке алгоритмов и созданию автоматики WACS на базе синхрофазорных измерений WAMS
ЮЛ-19-19/00919QИсследование теплофизических, электротехнических и механических характеристик изделии и процессов электромуфтной сварки полиэтиленовых труб
14/06/00819QТехнический аудит АО «ВК РЭК»
4169/01119QИсследовательская работа для определения мероприятий по повышению надежности питания собственных нужд электростанций АО "АлЭС"
931240001318/190503/Разработка проектно-сметной документации "Электроснабжение резервного ввода на котельной Сейфуллина 68Б, Алтын-Дан, Коккинаки
08-02/2019/00519QЭнергетический аудит департаментов АО АЛЭС

2020 жылғы келісімшарттар

Наименование контракта
39301-19-SL-C/01419QПроектирование и монтаж устройств компенсации реактивной мощности 6кВ на подстанциях АО Шымкентцемент
ЮЛ-20-11/00120QЭкспериментальное обоснование нормативных потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ на 2021-2025 гг.
ЮЛ-20-12/00220QРасчет допустимого небаланса мощности на ПС и ТП АО Атырау Жарык
ЮЛ-20-13/00320QРасчет и обоснование нормативных характеристик потерь электроэнергии в электрических сетях АО Атырау Жарык
133-Z/00520QРаботы по проведению технической экспертизы деятельности ТОО Энергосистема
00620QРазработка схемы «Проект реализации перспективного развития передающих электрических сетей г.Атырау, г.Кульсары и Административных районов Атырауской области на 2013-2023 гг., с корректировкой до 2025 года»
ЮЛ-20-27/00720QРаботы по проведению технической экспертизы деятельности АО "Батыс транзит"
424397/2020/1/00820QЭкспериментальное исследование по измерению потерь электроэнергии в сетях 0,4 кВ АО "АЖК"
434038/2020/1/00920QТехническая экспертиза нормативных характеристик потерь электроэнергии в сетях АО "АЖК"
ДР-93Тестирование АКБ с выдачей заключения о их пригодности к эксплуатации
444489/2020/1Работы по внедрению системы (программно-технический комплекс ЦППС ЦС АРЧМ и программное обеспечение ЦС)
410452/2020/1Техническая экспертиза - анализ технического состояния задействованных активов, технологии производства, оценка исполнения инвестиционных программ, уровня задействованности и обоснованности распределения основных средств по видам предоставляемых регулируемых услуг
01/20/00420QВнедрение АРЧМ на Мойнакской ГЭС
ЮЛ-20-31/00620QПроект реализации перспективного развития передающих электрических сетей г.Атырау, г.Кульсары и административных районов Атырауской области на 2013-2023 годы, с корректировкой до 2025 года
488799/2020/1Внедрение системы управления WACS на базе синхрофазорных измерений WAMS