Бірлескен ғылыми және өзге жұмыстарға арналған қамтамасыз ету жабдықтары.

Лидар ZX300

Ғұмарбек Дəукеев атындағы Алматы энергетика жəне байланыс университетінде заманауи жабдықтар бар жəне əртүрлі биіктіктерде (200 метрге дейін) желді өлшеу бойынша ZX300 Lidar жабдықтарымен қызмет көрсетеді, оның көмегімен желдің көлденең, тік жылдамдығы мен бағыты анықталады. Күрделі ағындардағы ZX300 өнімділігі бір секундта бірегей көру сызығын өлшеу арқылы қол жеткізіледі.

Барлық деректерді құрылғы əр түнде электрондық пошта арқылы жібереді, сонымен қатар құрылғыда 2 жыл сақталады. Желіге қосылған компьютерден немесе ноутбуктен жергілікті желіге кіру мүмкіндігі бар. ZX 300 құрамында күн панельдері, аккумуляторлық батареялар жəне заряд контроллері бар, ол тұрақты токты (12 немесе 24В) жыл бойы дербес қуатпен қамтамасыз етеді.

RTDS бағдарламалық-аппараттық кешені бар

RTDS-бұл нақты уақыттағы электр энергетикалық жүйелерін модельдеуге арналған бағдарламалық-аппараттық кешен (БАК) нақты уақыттағы сандық модельдеуге жəне электр жүйесінің берілген виртуалды (сандық) моделінде электрлік, электромагниттік жəне электромеханикалық процестерді есептеуге арналған. Нақты уақыттағы сандық модельдеу ұғымы келесі критерийлерге сəйкес келетін қатаң нақты уақыттағы симуляцияны білдіреді:

А) Электр желісінің бүкіл моделін есептеуге кететін уақыт, сонымен қатар деректерді бөлісуге жəне енгізу-шығару операцияларына кететін уақыт, нақты əлемдік уақыт шеңберіне сəйкес келеді жəне қазіргі модель үшін берілген есептеу қадамынан аз.

B) Барлық есептеу қадамдары бір-бірінен бірдей қашықтықта жəне тұрақты нақты əлемдік уақытқа қатысты. Энергия жүйелерінің БАК тұрақты токтан 3 кГц-ке дейінгі жиіліктер ауқымында нақты уақыт режимінде электромагниттік өтпелі процестерді үздіксіз модельдеуге қабілетті цифрлық жүйе болып табылады. Симулятордың негізгі мақсаты-генераторлар мен қозғалтқыштарды автоматты реттеудің нақты жүйелерінің, аварияға қарсы автоматиканың, релелік қорғаныс жəне автоматика (РҚА) құрылғыларының жұмысын тексеру. БАК жеткілікті аналогты жəне дискретті енгізу-шығару арналарымен жабдықталған, сонымен қатар жоғары деңгейлі хаттамалар бойынша қосымша байланыс мүмкіндігі бар (мысалы, МЭК 61850, IEEE C37.118, IEC 60870, DNP3 жəне т.б.). БАК электр энергетика жүйелерін жалпы зерттеу, тиісті мамандықтар бойынша оқыту, сондай-ақ нақты екінші жəне бастапқы құрылғылар арасындағы жабық кері байланыс схемасы бойынша сынақтар үшін пайдаланылуы мүмкін. БАК дəстүрлі электр энергетикалық жүйелерін зерттеу; «ақылды» желілер жəне таратылған генерация; тұрақты жəне айнымалы ток жүйелерінде қолданылатын электронды түрлендіргіштер; релелік қорғаныс жəне автоматика құрылғыларын сынау; бастапқы қуат құрылғыларын модельдеу; білім беру процесінде қолдану жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қолданылады. БАК виртуалды модельдің аналогтық жəне дискретті дабылдары арқылы сыртқы физикалық жабдықтармен өзара əрекеттесуін қамтамасыз етеді.

 


Барлық сұрақтар бойынша хабарласыңыз:
Тел.8-727-323-11-75
Технологиялар трансферті бөлімі – ішкі. 6722, r.khizhnyak@aues.kz
Ғылыми жобалар бөлімі – ішкі. 6512, r.aikimbayeva@aues.kz