АЭжБУ диссертациялық кеңесінің құжаттары:

Диссертациялық кеңестің 2020 жылға арналған жұмыс жоспары:

8D071 «Инженерия және инженерлік іс» («Энергетика», «Жылуэнергетика») және 8D062 «Телекоммуникациялар» (Радиотехника, электроника және телекоммуникация) диссертациялық кеңесі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 жылғы 27 мамырдағы № 464 бұйрығымен 2022 жылдың 27 мамырына дейінгі үш жылдық мерзімге бекітілген. Диссертациялық кеңестің мүшелері АЭжБУ ректорының 2019 жылғы 31 мамырдағы №64 бұйрығымен бекітілді.

8D071 «Инженерия және инженерлік іс» («Электр энергетикасы», «Жылу энергиясы») және 8D062 «Телекоммуникация» (Радиотехника, электроника және телекоммуникация) бағыттары бойынша АЭжБУ диссертациялық кеңесінің отырыс кестесі

№п/п Қорғау мерзімі Өткізу орны
Отырыс №1 Маусым 2020 г. АЭжБУ
Отырыс №2 Қыркүйек 2020г. АЭжБУ
Отырыс №3 Желтоксан 2020г. АЭжБУ
Докторанттың аты жөні Мамандығы Диссертацияның тақырыбы Ғылыми жетекшісі
Отырыс №1

1

Абдрешова Самал 6D071700 – «Жылу энергетикасы» Жылу электр станциялары мен металлургия қалдықтарын кәдеге жарату тиімділігін арттыру Т.ғ.д., профессор, академик

Алияров Б.К

2

Диханбаев Арыстан Баяндыевич 6D071700 – «Жылу энергетикасы» ЖЭО металлургиялық қождар мен күл қалдықтарын қайта өңдеудің энергия тиімділігін арттыру Т.ғ.д., профессор, академик

Алияров Б.К

Отырыс №2
3 Оразалиева Сандугаш Кудайбергеновна 6D071900 -Радиотехника, электроника және телекоммуникация Фотосенсибилизацияның талшықты-оптикалық Bragg торларының спектрлік сипаттамаларына әсерін талдау Т.ғ.д.,  профессор, академик

Якубова М.З.

4 Джаманкуловой Нейля 6D071700 – «Жылу энергетикасы» Электр станциялары үшін кеуекті жылу алмастырғышты әзірлеу және зерттеу Т.ғ.д.,  профессор Генбач А.А.
Отырыс №3
5 Тойгожинова Жанар Жумакановна 6D071800 «Электр энергетикасы» Қуатты үнемдейтін асинхронды қозғалтқыштары бар жиілікпен басқарылатын электрлік конвейер жетегі Т.ғ.д.,  профессор

Сагитов П.И.

6 Агимов Талгат Нурланович 6D071800 «Электр энергетикасы» Айнымалы жылдамдық білігімен қозғалатын клапан электр генераторын жасау Т.ғ.к., доцент Умбеткулов  Е. К.

Диссертациялық кеңесті қорғау: