АЭжБУ диссертациялық кеңесінің құжаттары:

Диссертациялық кеңестің 2020 жылға арналған жұмыс жоспары:

8D071 «Инженерия және инженерлік іс» («Энергетика», «Жылуэнергетика») және 8D062 «Телекоммуникациялар» (Радиотехника, электроника және телекоммуникация) диссертациялық кеңесі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 жылғы 27 мамырдағы № 464 бұйрығымен 2022 жылдың 27 мамырына дейінгі үш жылдық мерзімге бекітілген. Диссертациялық кеңестің мүшелері АЭжБУ ректорының 2019 жылғы 31 мамырдағы №64 бұйрығымен бекітілді.

8D071 «Инженерия және инженерлік іс» («Электр энергетикасы», «Жылу энергиясы») және 8D062 «Телекоммуникация» (Радиотехника, электроника және телекоммуникация) бағыттары бойынша АЭжБУ диссертациялық кеңесінің отырыс кестесі

№п/п Қорғау мерзімі Өткізу орны
Отырыс №1 Маусым 2020 г. АЭжБУ
Отырыс №2 Қыркүйек 2020г. АЭжБУ
Отырыс №3 Желтоксан 2020г. АЭжБУ
Докторанттың аты жөні Мамандығы Диссертацияның тақырыбы Ғылыми жетекшісі
Отырыс №1

1

Абдрешова Самал 6D071700 – «Жылу энергетикасы» Жылу электр станциялары мен металлургия қалдықтарын кәдеге жарату тиімділігін арттыру Т.ғ.д., профессор, академик

Алияров Б.К

2

Диханбаев Арыстан Баяндыевич 6D071700 – «Жылу энергетикасы» ЖЭО металлургиялық қождар мен күл қалдықтарын қайта өңдеудің энергия тиімділігін арттыру Т.ғ.д., профессор, академик

Алияров Б.К

Отырыс №2
3 Оразалиева Сандугаш Кудайбергеновна 6D071900 -Радиотехника, электроника және телекоммуникация Фотосенсибилизацияның талшықты-оптикалық Bragg торларының спектрлік сипаттамаларына әсерін талдау Т.ғ.д.,  профессор, академик

Якубова М.З.

4 Джаманкуловой Нейля 6D071700 – «Жылу энергетикасы» Электр станциялары үшін кеуекті жылу алмастырғышты әзірлеу және зерттеу Т.ғ.д.,  профессор Генбач А.А.
Отырыс №3
5 Тойгожинова Жанар Жумакановна 6D071800 «Электр энергетикасы» Қуатты үнемдейтін асинхронды қозғалтқыштары бар жиілікпен басқарылатын электрлік конвейер жетегі Т.ғ.д.,  профессор

Сагитов П.И.

6 Агимов Талгат Нурланович 6D071800 «Электр энергетикасы» Айнымалы жылдамдық білігімен қозғалатын клапан электр генераторын жасау Т.ғ.к., доцент Умбеткулов  Е. К.

Диссертациялық кеңесті қорғау:

 «Ғұмарбек Даукеев  атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ Якубов Баходыр Маликовичтың философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін 6D071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша «Кәсіпорындардағы процестерді цифрландыру кезінде ашық байланыс каналдары арқылы берілетін ақпаратты криптографиялық қорғауды зерттеу және құру» тақырыбындағы докторлық диссертациясын қорғауы өтеді.

«Ғұмарбек Даукеев  атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ Якубов Баходыр Маликовичтың философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін 6D071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша «Кәсіпорындардағы процестерді цифрландыру кезінде ашық байланыс каналдары арқылы берілетін ақпаратты криптографиялық қорғауды зерттеу және құру» тақырыбындағы докторлық диссертациясын қорғауы өтеді.

Диссертациялық жұмысы  «Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы Энергетика және Байланыс Университеті» КеАҚ «Телекоммуникациялар және инновациялық технологиялар»кафедрасында орындалған.

Қорғау тілі: орыс тілінде.

Диссертация диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылды.

Ресми рецензенттері:

Кошеков Кайрат Темирбаевич  - техника ғылымдарының докторы, профессор  «Азаматтық авиация академиясы» АҚ  Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Тайсариева Кырмызы Нурлановна - доктор PhD, «Электроника, телекоммуникация және ғарыш технологиялары», кафедрасының қауымдастырылған профессоры,Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Ғылыми кеңесшілері:

Коньшин Сергей Владимирович - техника ғылымдарының кандидаты «Телекоммуникация және инновациялық  технологиялар» кафедрасының профессоры, «Ғұмарбек Дәукеев атындаы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ. Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Марат Алимович Рахматуллаев - техника ғылымдарының докторы, «Ақпараттық-кітапханалық жүйелер» кафедрасының профессоры, Мухаммед Аль-Хорезми атындағы Ташкент ақпараттық технология университеті,  Өзбекстан Республикасы.

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:

Давронбеков Дилмурод Абдужалилович –- техника ғылымдарының докторы, профессор  «Ұялы байланыс технологиялары» Мухаммед Аль-Хорезми атындағы Ташкент ақпараттық технология университеті,  Өзбекстан Республикасы.

Хужаматов Халимжон Эргашевич - PhD доцент, «Компьютерлік инжиниринг» факультетінің деканы, Мухаммед Аль-Хорезми атындағы Ташкент ақпараттық технология университеті,  Өзбекстан Республикасы.

Айтмагамбетов Алтай Зуфарович - техника ғылымдарының кандидаты, "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" кафедрасының профессоры, "Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті"АҚ.

Тойгажинова Айнур Жумакановна  -  доктор PhD, АЛТ қауымдастырылған профессоры, "Автоматтандыру және телекоммуникация" институтының директоры, логистика және көлік академиясы.

Сербин Василий Валерьевич - техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Еуразия технологиялық университетінің "IT" кафедрасының меңгерушісі.

 

Қорғау 2022 жылы 26 мамыр сағат 16.00 - де  8D062 «Телекоммуникация» (Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар) және 8D071 «Инженерия және инженерлік іс» («Электр энергетикасы», «Жылу энергетикасы») бойынша «Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы Энергетика және Байланыс Университеті» КеАҚ жанындағы Диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050013, Алматы қ., А. Байтурсынұлы 126/1, корпус А, №213, Отырыс Ғылыми кеңес залында.

Сайттың мекен-жайы: www.aues.edu.kz

Сілтеме: https://us05web.zoom.us/j/84071927667?pwd=NEIwVVlXWkwweEFHLzBpMG9sRWVHUT09

Конференция идентификаторы: 840 7192 7667

Қатынау коды: E2wd61

«Ғұмарбек Даукеев  атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес  АҚ -да 6D071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Манбетова Жанат Дусенбаевнаның «Ұялы байланыстың электромагниттік өрістерінің әсерінен қорғау тәсілдерін зерттеу» тақырыбында  диссертация қорғауы өтеді.

«Ғұмарбек Даукеев  атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес  АҚ -да 6D071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Манбетова Жанат Дусенбаевнаның «Ұялы байланыстың электромагниттік өрістерінің әсерінен қорғау тәсілдерін зерттеу» тақырыбында  диссертация қорғауы өтеді.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6716-4646

Scopus Author ID: 57215929921

Диссертация  «Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы Энергетика және Байланыс Университеті» КеАҚ «Телекоммуникациялар және инновациялық технологиялар» кафедрасында орындалған.

Қорғау тілі: қазақша.

Диссертация диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылды.

Ресми рецензенттері:

Шахобиддинов Алишер Шопатхиддинович - доктор PhD,  «Телекоммуникациялық технологиялар» факультетінің деканы, Мухаммед Аль-Хорезми атындағы Ташкент ақпараттық технология университеті,  Өзбекстан Республикасы.

Калиаскаров Нурбол Балтабаевич - доктор PhD, «Технологиялар және жүйелер» кафедрасының  меңгерушісі м.а.,  Қарағанды техникалық университеті. Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы.

Ғылыми кеңесшілері:

Коньшин Сергей Владимирович - техника ғылымдарының кандидаты  «Телекоммуникация және инновациялық  технологиялар» кафедрасының профессоры, " Ғұмарбек Дәукеев атындаы Алматы энергетика және байланыс университеті" КеАҚ. Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Чежимбаева Катипа Сламбаевна- техника ғылымдарының кандидаты  «Телекоммуникация және инновациялық  технологиялар» кафедрасының профессоры, " Ғұмарбек Дәукеев атындаы Алматы энергетика және байланыс университеті" КеАҚ. Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Давронбеков Дилмурод Абдужалилович техника ғылымдарының докторы, «Ұялы байланыс технологиялары» кафедрасының профессоры, Мухаммед Аль-Хорезми атындағы Ташкент ақпараттық технология университеті,  Өзбекстан Республикасы.

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:

Кошеков Кайрат Темирбаевич  - техника ғылымдарының докторы, профессор  «Азаматтық авиация академиясы» АҚ  Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Хужаматов Халимжон Эргашевич - PhD доцент, «Компьютерлік инжиниринг» факультетінің деканы, Мухаммед Аль-Хорезми атындағы Ташкент ақпараттық технология университеті,  Өзбекстан Республикасы.

Тайсариева Кырмызы Нурлановна - доктор PhD, «Электроника, телекоммуникация және ғарыш технологиялары», кафедрасының қауымдастырылған профессоры,  Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Мустафина Раиса Мухаметжаровна - техника ғылымдарының кандидаты, «Электротехника және автоматтандыру» кафедрасының профессоры, С. Торайғыров атындағы  Павлодар мемлекеттік университеті, Павлодар қ., Қазақстан Республикасы.

Ибраимов Маргулан Касенович - доктор PhD, «Қатты дене физикасы және инженерлік»,  Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.

Диссертациялық жұмысты қорғау 2022 жылы 26 мамырында сағат 14 - де  050013, Алматы қ., А. Байтурсынұлы 126/1, А корпусы , .  мекен-жайы бойынша орналасқан «Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы Энергетика және Байланыс Университеті» Коммерциялық емес АҚ №213, Ғылыми кеңестің мәжіліс залында   8D062 «Телекоммуникация» (Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар) және 8D071 «Инженерия және инженерлік іс» («Электр энергетикасы», «Жылу энергетикасы») бағыттары бойынша диссертациялық кеңесте өтеді.

Веб - сайттың мекен жайы: aues.edu.kz

Сілтеме: https://us05web.zoom.us/j/2995333241?pwd=VjF4NlR0ZU5YNTAxaEJWWnVndnI5Zz09

Конференция идентификаторы: 299 533 3241

Кіру  коды: 141156

Жарияланған күні: 26.04.2022ж.

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті»  коммерциялық емес АҚ-да 6D071700 – «Жылуэнергетикасы» мамандығы бойынша  философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Отынчиева Маржан Турепашовнаның  «Шағын су жылытатын қазандықтардың экран артындағы газ жүретін каналдарда жылу алмасуды қарқынды ету» тақырыбында диссертация қорғауы өтеді.

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті»  коммерциялық емес АҚ-да 6D071700 – «Жылуэнергетикасы» мамандығы бойынша  философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Отынчиева Маржан Турепашовнаның  «Шағын су жылытатын қазандықтардың экран артындағы газ жүретін каналдарда жылу алмасуды қарқынды ету» тақырыбында диссертация қорғауы өтеді.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-3557-2071

Scopus Author ID: 57219659935

Researcher ID AGY-2550-2022

Диссертация «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің» «Жылу энергетика қондырғылары» кафедрасында орындалған.

Қорғау тілі: орысша.

Диссертация диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылған.

Рецензенттер:

 Жұмағұлов Михаил Григорьевич – техника ғылымдарының кандидаты, PhD докторы, ҚРБҒСБК профессоры, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті,Нұр-Сұлтан қ.

Никифоров Александр Степанович – техника ғылымдарының докторы, Торайғыров атындағы университеттің жылу энергетикасы кафедрасының профессоры, Павлодар қ.

Ғылыми кеңесшілер:

Орумбаев Рахимжан Кабиевич - техника ғылымдарының докторы, «Жылу энергетика қондырғылары» кафедрасының профессоры, «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Мунц Владимир Александрович  - техника ғылымдарының докторы, профессор Ресейдің тұңғыш президенті Б.Н.Ельцин атындағы Орал федералдық университеті, Екатеринбург қ., Ресей

Диссертациялық кеңестің уақытша құрамы:

 1. Йордан Янков Христов – техника ғылымдарының докторы, Химиялық технология және металлургия университетінің профессоры, София қ., Болгария.
 2. Христо Иванов Белоев – техника ғылымдарының докторы, «Ангела Кънчева» Руссе университетінің профессоры, Русе қ., Болгария.
 3. Илия Кръстев Илиев – техника ғылымдарының докторы, «Ангела Кънчева» Руссе университетінің профессоры, Русе қ., Болгария.
 4. Сарбасов Ербол Құдайбергенұлы– PhD докторы, Назарбаев Университетінің энергетика, экология және климат зертханасының меңгерушісі, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы.
 5. Оңғар Бұлбұл - PhD докторы, Логистика және көлік академиясының доценті, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы.

Диссертациялық жұмысты қорғау 2022 жылдың 20 мамырында сағат 14:00-де 050013, Алматы қаласы, Байтұрсынов көшесі, 126, А корпусы, мекенжайы бойынша орналасқан «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ-ның №213 Ғылыми кеңестің мәжіліс залында 8D071 «Инженерия және инженерлік іс» («Электр энергетикасы», «Жылу энергетикасы») және 8D062 «Телекоммуникациялар» (Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар) бағыттары бойынша диссертациялық кеңесте өтеді.

Веб-сайттың мекенжайы: www.aues.edu.kz

Онлайн трансляцияға

Сілтеме:https://us02web.zoom.us/j/7995141790?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09

Конференция идентификаторы: 799 514 1790

Кіру коды: 7

Жарияланған күні:20.04.2022 ж.

«Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ философия докторы (PhD) дәрежесіне Айдымбаева Жанар Абдешевна « Түтін газдарын күкіртсіздендіру үшін ЖЭС-ғы ағынды суларын пайдалану тиімділігін зерттеу» тақырыбында диссертация қорғайды. 6D071700 – «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша.

«Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ философия докторы (PhD) дәрежесіне Айдымбаева Жанар Абдешевна « Түтін газдарын күкіртсіздендіру үшін ЖЭС-ғы ағынды суларын пайдалану тиімділігін зерттеу» тақырыбында диссертация қорғайды. 6D071700 – «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша.

ORCID- https://orcid.org/0000-0002-6908-7170

Scopus Author ID: 57224931558

Диссертация Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің «Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасында орындалған.

Диссертация диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылған:

Қорғау тілі: орыс тілі.

Диссертация диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылған:

Рецензенттер:

Сарбасов Ербол Құдайбергенұлы – PhD докторы, «Энергетика, экология және климат зертханасының» меңгерушісі, Назарбаев Университеті, Қазақстан, Нұр-Сұлтан.

Ларионов Кирилл Борисович – т.ғ.к., «И.Н.Бутаковтың ғылыми-білім беру орталығы» доценті, Томск политехникалық университеті, Ресей, Томск қ.

Ғылыми кеңесшілер:

Достияров Абай Мұхамедиярұлы – техника ғылымдарының докторы, «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» НАО «Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының профессоры, Қазақстан, Алматы қ.

Глазырин Сергей Александрович – т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Жылуэнергетика» кафедрасының доценті, Қазақстан, Нұр-Сұлтан.

Николай Божидаров Златов – PhD, Болгария Ғылым академиясының профессоры, Болгария, София

Диссертациялық кеңестің уақытша құрамы:

 1. Сұлтангузин Ильдар Айдарұлы – техника ғылымдарының докторы, «Мәскеу энергетикалық институты» Ұлттық ғылыми-зерттеу университетінің «Өнеркәсіптік жылу-энергетикалық жүйелер» кафедрасының профессоры, Мәскеу қ., Ресей.
 2. Чичирова Наталья Дмитриевна, химия ғылымдарының докторы, РФ Жоғары аттестаттау комиссиясының профессоры, «Атом және жылу электр станциялары» кафедрасының меңгерушісі, Қазан қ., Ресей.
 3. Гвоздяков Дмитрий Васильевич – т.ғ.к., «И.Н.Бутаковтың ғылыми-білім беру орталығы» доценті, Томск политехникалық университеті, Ресей, Томск қ.
 4. Слюсарский Константин Виталиевич – физика-математика ғылымдарының кандидаты, «И.Н.Бутаковтың ғылыми-білім беру орталығы» доценті, Томск политехникалық университеті, Ресей, Томск қ.
 5. Карманов Амангелді Ерболұлы – PhD докторы, Торайғыров атындағы университеттің «Жылу энергетикасы» кафедрасының доценті, Павлодар қ., Қазақстан

Қорғау 2022 жылдың 20 мамырында сағат 16:00-де 8D071 «Техника және техника» («Электр энергетикасы», «Жылу энергетикасы») және 8D062 «Телекоммуникациялар» (Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар) мамандықтары бойынша диссертациялық кеңесте өтеді. 050013, Алматы қ., көш. Байтұрсынов 126/1, А корпусы, №213, Ғылыми кеңестің мәжіліс залы.

Веб-сайттың мекенжайы: www.aues.edu.kz

Онлайн трансляция:

Сілтеме:https://us02web.zoom.us/j/7995141790?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09

Конференция идентификаторы: 799 514 1790

Кіру коды: 7

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті "Коммерциялық емес АҚ 6D071700 –" Жылу энергетикасы "мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін Маржан Нұрланқызы Темірбекованың ««Тәртіп» АҚ кәсіпорынның шартында қатты қалдықтардың органикалық компоненттерін өңдеу негізінде моторлы және энергетикалық отын энергиясының тиімді өндірілуі»тақырыбындағы диссертациясын қорғауы өтеді.

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті "Коммерциялық емес АҚ 6D071700 –" Жылу энергетикасы "мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін Маржан Нұрланқызы Темірбекованың ««Тәртіп» АҚ кәсіпорынның шартында қатты қалдықтардың органикалық компоненттерін өңдеу негізінде моторлы және энергетикалық отын энергиясының тиімді өндірілуі»тақырыбындағы диссертациясын қорғауы өтеді.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1911-289X

Scopus Author ID: 57218541636

Диссертация "Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті "КЕАҚ «Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік»   кафедрасында орындалды.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылған:

Рецензенттер:

Сәдуақасова Әсемгүл Қалыйкұмарқызы-б.ғ. к., «Биотехнология» кафедрасының доценті, КЕАҚ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қаласы.

Сарсекеева Фариза Құдайбергенқызы-б.ғ. к., "Биотехнология" кафедрасының доценті, КЕАҚ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.

Ғылыми кеңесшілер:

Абильдинова Сауле Киянбековна-техника ғылымдарының докторы, "«Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының доценті, "Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті" КЕАҚ, Қазақстан, Алматы қ.

Waldemar Wojcik-PhD, профессор, Люблин техникалық университетінің электроника және ақпараттық технологиялар институтының директоры, Польша, Люблин қаласы.

Диссертациялық кеңестің уақытша құрамы:

 1. Диханбаев Баянды Ибрагимович-техника ғылымдарының докторы, "Жылу энергетикасы" кафедрасы, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық университеті, Нұр-Сұлтан қаласы.
 2. Zlateva Penka N.-PhD, Варна Техникалық университеті, Болгария, Варна қ.
 3. Dimitrov Radostin-PhD, Варна Техникалық университеті, Болгария, Варна қ.
 4. Кистаубаева Аида Сериковна-б.ғ. к., қауымдастырылған профессор, Биотехнология" кафедрасының меңгерушісі.", КЕАҚ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.
 5. Болатхан Кенжегүл-PhD, "Биотехнология" кафедрасының аға оқытушысы, КЕАҚ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қаласы.

Қорғау 2022 жылғы 3 мамырда сағат 11:00-де "Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ жанындағы 8D071"Инженерия және инженерлік Іс" ("Электр энергетикасы", "Жылу энергетикасы") және 8D062 "Телекоммуникациялар" (Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар) бағыттары бойынша диссертациялық кеңесте өтеді. 050013, Алматы қ., Байтұрсынов к-сі, 126/1, А корпусы, №213, Ғылыми кеңестің мәжіліс залы.

Сайт мекен-жайы: www.aues.edu.kz

Сілтеме: https://www.youtube.com/watch?v=5vSjnrYzqtA&t=3771s

Идентификатор: 952 1809 1115

Код: 782201

Коммерциялық емес АҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті»-нде PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Дүйсенбек Жансая Серікқызы 6D071700 – «Жылуэнергетика» мамандығы бойынша «Экологиялық мәселелерді шешу үшін микрофакельді жағу негізіндегі оттық құрылғыларын зерттеу және әзірлеу» тақырыбына диссертация қорғауы болады.

Дүйсенбек Жансая Серікқызы

_____________________________________________________________

Коммерциялық емес АҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті»-нде PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Дүйсенбек Жансая Серікқызы 6D071700 – «Жылуэнергетика» мамандығы бойынша «Экологиялық мәселелерді шешу үшін микрофакельді жағу негізіндегі оттық құрылғыларын зерттеу және әзірлеу» тақырыбына диссертация қорғауы болады.

Диссертация КАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті»-нің «Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасында орындалған.

Қорғау тілі: орысша.

Диссертация диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылған.

Пікір берушілер:

Устименко Александр Бориславович –техника ғылымдарының докторы, ТОО «НТО Плазмотехника» директоры, Алматы қ.

Диханбаев Баянды Ибрагимович – техника ғылымдарының докторы, "Теплоэнергетика" кафедрасы, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті , Нур-Султан қ.

Ғылыми кеңесшілер:

Достияров Абай Мухамедиярұлы - техника ғылымдарының докторы, «Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының профессоры, «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Jordan Hristov - PhD, Химиялық технология және металлургия университетінің профессоры, София, Болгария.

Диссертациялық кеңестің уақытша құрамы:

 1. Ефремова Светлана Владимировна – техника ғылымдарының докторы, профессор, бас ғылыми хатшысы ҚР «МШКҚӨ ҰО», Алматы қаласы;
 2. Жарменов Абдурасул Алдашевич – техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, бас директор ҚР «МШКҚӨ ҰО», Алматы қаласы;
 3. Степанова Ольга Александровна – Семей қ., Шәкәрім университетіндегі техниякалық физика және жылу энергетикасы кафедрасының меңгерушісі, доцент, 05.18.12 – «Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты, PhD.
 4. Мухамедов Нуржан Еролович – Курчатов қ., «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» РМК «Атом энергиясы институты» филиалындағы реакторлық отынды сынау зертханасының басшысы, 6D072300 – Техникалық физика мамандығы бойынша PhD.
 5. Талипов Олжас Манарбекович - Торайғыров университеті, «Электротехника және автоматтандыру» кафедрасының меңгерушісі, 6D071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша PhD.

Қорғау 8D071 «Инженерия және инженерлік іс» («Электроэнергетика», «Жылуэнергетика») және 8D062 «Телекоммуникациялар» («Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар») бағыттары бойынша Комерциялық емес АҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті»-ндегі диссертациялық кеңесінде 2021 жылдың 24 желтоқсанында сағат 14:00де келесі мекенжай бойынша өтеді: 050013, Алматы қаласы, Байтурсынов көшесі 126, А корпусы, №213, Ғылыми кеңес отырысының залы.

Сайт адресі: www.aues.edu.kz

Онлайн транцляцияға сілтеме

https://us04web.zoom.us/j/5413074756?pwd=aXUzK05kS2hvL2I5TThyZG9udG1GZz09

Конференцияның идентификаторы: 541 307 4756

Коды: 1234

Жариялау күні: 19.11.2021 ж.

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ-да D098 – «Жылу энергетикасы» білім беру бағдарламалар тобы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін Садыкова Самал Бекболатовнаның «ГТҚ-ң сақиналы жану камералары үшін микромодульді ауалы форсункаларды зерттеу және жасақтау» тақырыбында диссертация қорғауы өтеді. ORCID https://orcid.org/0000-0001-8250-8614 Scopus Author ID: 57199506286 Researcher ID: P-7264-2017

Диссертация «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ «Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасында орындалды.

Қорғау тілі: орысша.

Диссертация диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылған.

Рецензенттер:

Никифоров Александр Степанович – т.ғ.д., Торайғыров университетінің «Жылу энергетикасы» кафедрасының профессоры, Павлодар қ., Қазақстан Республикасы.

Султангузин Ильдар Айдарович – т.ғ.д., «Мәскеу энергетикалық институты» Ұлттық Зерттеу университетінің «Өнеркәсіптік жылу энергетикалық жүйелер» кафедрасының профессоры, Мәскеу қ., Ресей Федерациясы.

Ғылыми кеңесшілер:

Достияров Абай Мухамедиярұлы – техника ғылымдарының докторы, «Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының профессоры, «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

Jordan Hristov – PhD, Химиялық технология және металлургия университетінің профессоры, София, Болгария.

Диссертациялық кеңестің уақытша құрамы:

 1. Калытка Валерий Александрович – Қарағанды техникалық университетінің «Энергетикалық жүйелер» кафедрасының доценті, Қарағанды қ., 6D011000 – Физика мамандығы бойынша PhD.
 2. Устименко Александр Бориславович – «ҒТҚ Плазматехника» ЖШС-ң директоры, Алматы қ., 01.04.14 – Жылуфизика және теориялық жылутехника мамандығы бойынша техника ғылымдарының докторы.
 3. Степанова Ольга Александровна – Семей қ., Шәкәрім университетіндегі техниякалық физика және жылу энергетикасы кафедрасының меңгерушісі, доцент, 05.18.12 – «Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты, PhD.
 4. Мухамедов Нуржан Еролович – Курчатов қ., «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» РМК «Атом энергиясы институты» филиалындағы реакторлық отынды сынау зертханасының басшысы, 6D072300 – Техникалық физика мамандығы бойынша PhD.
 5. Талипов Олжас Манарбекович - Торайғыров университеті, «Электротехника және автоматтандыру» кафедрасының меңгерушісі, 6D071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша PhD.

Қорғау 2021 жылғы 24 желтоқсанда сағат 16:00-де 050013, Алматы қаласы, Байтұрсынов көшесі, 126, А корпусы, мекенжайы бойынша орналасқан «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ-ның №213 Ғылыми кеңестің мәжіліс залында 8D071 «Инженерия және инженерлік іс» («Электр энергетикасы», «Жылу энергетикасы») және 8D062 «Телекоммуникациялар» (Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар) бағыттары бойынша диссертациялық кеңесте өтеді.

Сайттың мекен-жайы: www.aues.edu.kz

Онлайн қатысуға арналған сілтеме: https://us04web.zoom.us/j/5413074756?pwd=aXUzK05kS2hvL2I5TThyZG9udG1GZz09

Конференция идентификаторы: 541 307 4756

Кіру коды: 1234

Жарияланған күні: 19.11.2021 г.

Алматы энергетика және байланыс университетінде 6d071700 – "Жылуэнергетика"мамандығы бойынша Философия докторы дәрежесін алу үшін Карлыгаш Серікқызы Олжабаеваның "ЖЭС (жылу электр станциялары) жоғары тиімді май салқындатқыштарын әзірлеу және зерттеу"тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.

Диссертация выполнена в Алматинском университете энергетики и связи на кафедре «Тепловые энергетические установки».
Язык защиты: русский.

Рецензенты:
1. Алимгазин Алтай Шурумбаевич – доктор технических наук, директор научно-исследовательского института «Энергосбережение и энергоэффективные технологии», профессор кафедры «Теплоэнергетика» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, специальность
05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика, Казахстан, г.Астана.
2. Атанас Мирчев Атанасов – доктор технических наук, доцент кафедры «Теплотехника и возобновляемые источники энергии», Технический университет, специальность 02.06.13 – Промышленная теплотехника, Болгария, г.Варна.

Научные консультанты:
Генбач Александр Алексеевич – доктор технических наук, профессор кафедры «Тепловые энергетические установки» Алматинского университета энергетики и связи, Казахстан, г.Алматы.
Христо Иванов Белоев – доктор технических наук, профессор Русенского университета «Ангела Кънчева», Болгария, г.Русе.
Илия Крыстев Илиев – доктор технических наук, профессор Русенского университета «Ангела Кънчева», Болгария, г.Русе.

Защита состоится 29 декабря 2016 года в 14.00 часов в диссертационном совете при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» по адресу: 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус А, №213, Зал заседаний Ученого совета. ( каз. анг. )

Дата публикации: 28.11.2016

– Диссертация на тему: “Разработка и исследование высокоэффективных маслоохладителей ТЭС (тепловых электрических станций)”

– Аннотация ( каз. анг. )

– Отзывы консультантов ( Генбач А.А. Белоев Х.И. Илиев И.К. )

– Список научных и научно-методических трудов

– Отзывы официального рецензента ( Атанас А.М. Алимгазин А.Ш. )

"Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ-да PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Умышев Диас Райбековичтің "уытты заттардың төмен түзілуімен ГТҚ жану камерасын әзірлеу және зерттеу"тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады. 6d071700 – "Жылуэнергетика"мамандығы бойынша.

Диссертация выполнена в НАО «Алматинский университет энергетики и связи» на кафедре «Тепловые энергетические установки». Язык защиты: русский. Рецензенты: 1. Шишкин Аркадий Александрович – кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией топочных процессов Казахского научно-исследовательского института энергетики им. академика Ш.Ч.Чокина, специальность 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника, Казахстан, г.Алматы. 2. Устименко Александр Бориславович – доктор технических наук, директор ТОО «НТО Плазмотехника», специальность 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника, Казахстан, г.Алматы. Научные консультанты: Достияров Абай Мухамедиярович – доктор технических наук, профессор кафедры «Теплоэнергетика», Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, Казахстан, г.Астана. Туманов Мусагул Елекенович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Тепловые энергетические установки», НАО «Алматинский университет энергетики и связи», Казахстан, г. Алматы. Йюангванг Ванг – PhD, профессор, заместитель декана Школы энергии и энергетики, Университет Сиань Гиатонг, КНР, г.Сиань. Защита состоится 28 июня 2017 года в 14.00 часов в диссертационном совете по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по адресу: 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус А, № 213, Зал заседаний Ученого совета. ( каз. анг. ) Дата публикации: 26.05.2017 г. – Диссертация на тему: «Разработка и исследование камеры сгорания ГТУ с пониженным образованием токсичных веществ». – Аннотация ( каз. анг. ) – Отзывы консультантов ( Достияров А.М. Туманов М.Е. Йюангванг Ванг ) – Список научных и научно-методических трудов – Отзывы рецензентов ( Шишкин А.А. Устименко А.Б.)

"Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ – да 6D071800 - "Электр энергетикасы" мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Сәрсенбаев Ерлан Әлиасқарұлының "технологиялық кешендердің электр жабдықтарының қол жетімсіз байланыс элементтерінің қызып кетуін динамикалық мониторинг және болжау"тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.

Диссертация выполнена в НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» на кафедре «Энергетика». Язык защиты: русский. Рецензенты: 1. Кешуов Сейтказы Асылсеитович – доктор технических наук, профессор, генеральный директор ТОО «Казахский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства» АО «КазАгроИнновация», специальность 05.20.02 – Электрификация сельскохозяйственного производства, Казахстан, г. Алматы. 2. Соколов Сергей Евгеньевич – доктор технических наук, профессор кафедры «Электрические станции и электроэнергетические системы» НАО «Алматинский университет энергетики и связи», специальность 05.09.03. – Электротехнические комплексы и системы, Казахстан, г. Алматы. Научные консультанты: Бекбаев Амангельды Бекбаевич – доктор технических наук, профессор кафедры «Энергетика», НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», Казахстан, г.Алматы. Титков Василий Васильевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Техника высоких напряжений, электроизоляционная и кабельная техника» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. Защита состоится 20 декабря 2017 года в 14.00 часов в диссертационном совете по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по адресу: 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус А, №213, Зал заседаний Ученого совета. (каз./анг.) Дата публикации: 20.11.2017 г

"Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ – да 6D071800 - "Электр энергетикасы" мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Алмуратова Нұргүл Қанайқызы "ЖЭО-ның өзіндік мұқтаждықтарының орталықтан тепкіш сорғыларының энергия үнемдейтін электр жетегі"тақырыбында докторлық диссертация қорғайды.

Диссертация выполнена в НАО «Алматинский университет энергетики и связи» на кафедре «Электропривод и автоматизация». Язык защиты: русский. Рецензенты: 1. Брейдо Иосиф Вульфович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Автоматизация производственных процессов» Карагандинского государственного технического университета; академик Международной академии информатизации (2000); академик Национальной академии естественных наук РК (2009). 2. Акпанбетов Дархан Берикович – кандидат технических наук, асс. профессор кафедры «Энергетика» НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», Казахстан, г.Алматы. Научные консультанты: Сагитов Пулат Исмаилович – доктор технических наук, профессор кафедры «Электропривод и автоматизация», НАО «Алматинский университет энергетики и связи», Казахстан, г.Алматы. Лукас Вильмар Адольфович – доктор-инженер, профессор Берлинского технического университета (г. Берлин, Германия). Защита состоится 26 декабря 2017 года в 16.00 часов в диссертационном совете по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по адресу: 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус А, №213, Зал заседаний Ученого совета. (каз./анг.) Адрес сайта: www.aipet.kz. Дата публикации: 23.11.2017 г. https://science.aues.kz/admin/web/uploads/dissertation-council-document/1583145540_bWKF0t.pdf

"Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ – да 6d071700 - "Жылуэнергетика" мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Карманов Амангельды Ерболовичтың "Жоғары температуралы агрегаттардың футерлеріндегі термиялық кернеулерді төмендету жолдарын зерттеу және әзірлеу"атты докторлық диссертациясы қорғалады.

Диссертация выполнена в НАО «Алматинский университет энергетики и связи» на кафедре «Промышленная теплоэнергетика». Язык защиты: русский. Рецензенты: 1. Алимгазин Алтай Шурумбаевич – доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Теплоэнергетика» Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева; Казахстан, г.Астана. 2. Глазырин Сергей Александрович– кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплоэнергетика» Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева; Казахстан, г.Астана. Научные консультанты: 1. Никифоров Александр Степанович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры «Теплоэнергетика», Павлодарского государственного университета им.С.Торайгырова. Казахстан, г.Павлодар.

 1. Мусабеков Расулбек Акылбекович – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедры «Промышленная теплоэнергетика». НАО «Алматинский университет энергетики и связи», Казахстан, г.Алматы.

3. Парамонов Александр Михайлович – доктор технических наук, доцент, профессор кафедры  «Теплоэнергетика»  Омского государственного технического университета, Россия, г.Омск. Защита состоится 26 июня 2018 года в 14.00 часов в диссертационном совете по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по адресу: 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус А, №213, Зал заседаний Ученого совета. (каз./анг.) Адрес сайта: aues.kz Дата публикации: 23.05.2018г. – Диссертация Кармановa АмангельдыСписок трудовОтзывы руководителей Рецензия Алимгазин А.Ш Рецензия Глазырина С.А.Аннотация (каз / анг) Защита диссертации Карманова Амангельды Ерболовича (26.06.2018г. дата публикации 12.07.2018г.)

"Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ – да 6d071700 - "Жылуэнергетика" мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Темырканова Эльвира Кадылбекқызының "жылутехнологиялық өндірістің экологиялық мәселелерін зерттеу (Алматы қ.ЖЭО мысалында)"тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.

Диссертация выполнена в НАО «Алматинский университет энергетики и связи» на кафедре «Промышленная теплоэнергетика». Язык защиты: русский. Рецензенты:

 1. Сулейменов Калкаман Айтбаевич – доктор технических наук, профессор, ТОО «Научно – исследовательский инжиниринговый центр ERG», Директор департамента энерготехнологий.
 2. Устименко Александр Бориславович – доктор технических наук, заведующий отделом «Теплофизики и технической физики» научного – исследовательского института экспериментальной и теоретической физики КазНУ им. Аль – Фараби.

Научные консультанты: Сериков Эрнест Акимович – кандидат технических наук, профессор кафедры «Промышленная теплоэнергетика», НАО «Алматинский университет энергетики и связи», Казахстан, г. Алматы. Попов Станислав Константинович – доктор технических наук, профессор кафедры «Энергетики высокотемпературной технологии», Московского энергетического института (г. Москва, Россия). Защита состоится 26 июня 2018 года в 10.00 часов в диссертационном совете по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по адресу: 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус А, №213, Зал заседаний Ученого совета. (каз./анг.) Адрес сайта: aues.kz. Дата публикации: 23.05.2018 г. – Диссертация Темыркановой ЭльвирыСписок трудовОтзывы руководителей Рецензия Сулейменов К.А. Рецензия Устименко А.Б.Аннотация (каз / анг)

"Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ – да 6d071700 - "Жылуэнергетика" мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Сауле Қасымбекқызы Қымызбаеваның "жаңартылатын энергия көздерін тартумен үшгенерация негізінде кешенді энергиямен жабдықтаудың зияткерлік автономды жүйелері"тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.

Диссертация выполнена в НАО «Алматинский университет энергетики и связи» на кафедре «Тепловые энергетические установки». Язык защиты: русский. Рецензенты:

 1. Никифоров Александр Степанович– доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры «Теплоэнергетика»,  Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, Республика Казахстан, г. Павлодар.
 2. Илиев Илия Крыстев– доктор технических наук, профессор Русенского университета «Ангела Кънчева», Болгария, г. Русе.

Научные консультанты:

 1. Алияров Берлес Каниевич – доктор технических наук, академик НАН РК, лауреат государственной премии в области науки и техники, профессор, кафедра «Тепловые энергетические установки» Некоммерческого АО «Алматинский университет энергетики и связи», Казахстан, г. Алматы.
 2. Стояк Вячеслав Владимирович – кандидат технических наук, профессор, проректор по науке и инновационной деятельности Некоммерческого АО «Алматинский университет энергетики и связи», Республика Казахстан, г. Алматы.
 3. Джеймс Патрик Александр Бри – PhD, профессор энергетики и зданий, институт инженерии и окружающей среды Университета Саутгемптона, Великобритания, г. Саутгемптон.

Защита состоится 27 июня 2018 года в 1000 часов в диссертационном совете по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус А, №213, Зал заседаний Ученого совета. (каз./анг.) Адрес сайта: www.aues.kz. Дата публикации: 25.05.2018 г. – Диссертация Кумызбаевой СаулеСписок трудовОтзывы руководителей Рецензия А.Никифоров Рецензия И.ИлиевАннотация (каз / анг) Защита диссертации PhD Кумызбаевой Сауле Касымбековны (27.06.2018 г., дата публикации 09.07.2018)

"Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ-да 6d071700 – "Жылуэнергетика" мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Мадина Вахитовна Ибрагимованың "сымсыз сенсорлық жүйелер негізінде ғимараттардың автоматтандырылған энергетикалық аудитіне арналған аппараттық бағдарламалық-әдістемелік кешенді әзірлеу"тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.

Диссертация выполнена в НАО «Алматинский университет энергетики и связи» на кафедре «Промышленная теплоэнергетика». Язык защиты: русский. Рецензенты:

 1. Никифоров Александр Степанович– доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры «Теплоэнергетика»,  Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, Республика Казахстан, г. Павлодар.
 2. Илиев Илия Крыстев– доктор технических наук, профессор Русенского университета «Ангела Кънчева», Болгария, г. Русе.

Научные консультанты:

 1. Стояк Вячеслав Владимирович – кандидат технических наук, профессор, проректор по науке и инновационной деятельности Некоммерческого АО «Алматинский университет энергетики и связи», Республика Казахстан, г. Алматы.
 2. Штрейхер Вальтер Вольфганг – доктор технических наук, PhD, профессор, директор отделения «энергоэффективные здания» Университета Инсбрука, Австрия, г. Инсбрук.

Защита состоится 27 июня 2018 года в 14.00 часов в диссертационном совете по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус А, №213, Зал заседаний Ученого совета. (каз./анг.) Адрес сайта: www.aues.kz. Дата публикации: 25.05.2018 г. – Диссертация Ибрагимовой МадиныСписок трудовОтзывы руководителей Рецензия А.Никифоров Рецензия И.ИлиевАннотация (каз / анг)

"Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ – да 6d071700 - "Жылуэнергетика" мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Онгар Булбул "Iшінара газдандырылған көмір жанған кезде азот тотықтарының пайда болу заңдылықтарын сандық зерттеу"тақырыбында докторлық диссертация қорғалады.

Диссертация выполнена в НАО «Алматинский университет энергетики и связи» на кафедре «Тепловые энергетические установки». Отзыв научного руководителя Алиярова Б К Отзыв зарубежного руководителя Илиева И.Кр. Отзыв зарубежного руководителя Белоева Х Аннотация (каз / рус / анг) Список трудов   Язык защиты: русский. Рецензенты: Шишкин Аркадий Александрович – кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией топочных процессов Казахского научно-исследовательского института энергетики им. академика Ш.Ч.Чокина, специальность 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника, Казахстан, г.Алматы. Отзыв рецензента Шишкин А.А. Устименко Александр Бориславович – доктор технических наук, профессор, заведующий отделом НИИ «Теплофизики и технической физики НИИ ЭТФ», Директор ТОО «Плазматехника RD». ОТЗЫВ рецензента Устименко А_Б Научные консультанты: Алияров Бирлесбек Каниевич – доктор технических наук, академик НАН РК, лауреат государственной премии в области науки и техники, профессор, кафедра «Тепловые энергетические установки» Некоммерческого АО «Алматинский университет энергетики и связи», Казахстан, г. Алматы Христо Иванов Белоев – доктор технических наук, профессор Русенского университета «Ангела Кънчева», Болгария, г.Русе. Илия Крыстев Илиев – доктор технических наук, профессор Русенского университета «Ангела Кънчева», Болгария, г.Русе. Защита состоится 07 декабря 2018 года в 11.00 часов в диссертационном совете по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по адресу: 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус А, №213, Зал заседаний Ученого совета. (каз./анг.) Адрес сайта: aues.kz. Дата публикации: 07.11.2018 г.

"Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ – да 6d071700 - "Жылуэнергетика" мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Мергалимова Алмагуль Каирберегновнаның "резервтік мазутты газ тәріздес отынға ауыстыру технологиясын зерттеу және әзірлеу"тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.

Диссертация выполнена в НАО «Алматинский университет энергетики и связи» на кафедре «Тепловые энергетические установки». Отзыв руководителя Парамонова А М  Отзыв руководителя Алиярова Б К Аннотация (каз / рус / анг) Список литературы   Язык защиты: русский. Рецензенты: Никифоров Александр Степанович– доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры «Теплоэнергетика», Павлодарского государственного университета им.С.Торайгырова. Казахстан, г.Павлодар. Отзыв Никифоров А.С. Мессерле Владимир Ефремович – доктор технических наук, профессор кафедры «Теплофизики и технической физики» Казахского национального университета им. Аль – Фараби. Казахстан, г. Алматы. Отзыв Мессерле В.Е Научные консультанты: Алияров Бирлесбек Каниевич – доктор технических наук, профессор кафедры ТЭУ Алматинского университета энергетики и связи,  академик НАН РК, лауреат государственной премии РК,  Казахстан, г.Алматы Парамонов Александр Михайлович – доктор технических наук, доцент, профессор кафедры  «Теплоэнергетика»  Омского государственного технического университета, Россия, г.Омск. Защита состоится 07 декабря 2018 года в 14.00 часов в диссертационном совете по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по адресу: 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус А, №213, Зал заседаний Ученого совета. (каз./анг.)

"Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ – да 6d071700 - "Жылуэнергетика" мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Расмухаметова Айнур Серикқызы "Жылу сорғыларын пайдалану тиімділігін арттыру жолдарын зерттеу"тақырыбында докторлық диссертация қорғалады.

Диссертация выполнена в НАО «Алматинский университет энергетики и связи» на кафедре «Промышленная теплоэнергетика». – Диссертация Расмухаметова А.С. – Отзыв научного руководителя Алимгазина А.А – Аннотация (каз / рус / анг) – Список трудов Язык защиты: русский   Рецензенты: Койшиев Темирхан Косыбаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электроэнергетика»,  Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева,  специальность 05.14.08 – «Энергетические установки на основе возобновляемых источников энергии». Базовое образование: Энергетический факультет Казахского политехнического института, специальность  – «Тепловые электрические станции», Казахстан, г.Алматы. Степанова Ольга Александровна – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Техническая физика и теплоэнергетика» Государственного университета имени Шакарима города Семей, специальность 05.18.12 – «Процессы и аппараты пищевых производств», Казахстан, г.Семей. Научные консультанты: Мусабеков Расулбек Акылбекович кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика». НАО «Алматинский университет энергетики и связи», специальность – «Тепловые электрические станции», Казахстан, г.Алматы. Алимгазин Алтай Шурумбаевич доктор технических наук, директор научно-исследовательского института «Энергосбережение и энергоэффективные технологии», профессор кафедры «Теплоэнергетика» Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, специальность 05.14.04 – «Промышленная теплоэнергетика», Казахстан, г.Нур-Султан. Султангузин Ильдар Айдарович доктор технических наук, профессор кафедры «Промышленные теплоэнергетические системы», Национальный исследовательский университет «МЭИ», Россия, г.Москва. Защита состоится 03 июля 2019 года в 14.00 часов в диссертационном совете по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по адресу: 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус Б, №131, (каз./анг.) Адрес сайта: aues.kz Дата публикации: 31.05.2019 г. Защита диссертации Расмухаметова Айнур Сериковна

"Алматы энергетика және байланыс университеті" Коммерциялық емес АҚ – да 6d071700 - "Жылуэнергетика"мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Бондарцев Давид Юрьевич докторлық диссертация қорғалады.

Защита состоится 03 июля 2019 года в 16:00 часов в диссертационном совете по группе специальностей 6D071700 – «Теплоэнергетика», 6D071800 – «Электроэнергетика», 6D071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи» по адресу: 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус Б, аудитория 131. (каз./анг.)

– Диссертация Бондарцев Д.Ю.

– Аннотация (каз / рус / анг)

– Список трудов

Язык защиты: русский.

"Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті "Коммерциялық емес АҚ – да 6d071700 - "Жылуэнергетика" мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін алу үшін Абдрешова Самал Бексұлтанқызының "ЖЭС және қазандықтардың сарқынды суларын тазартуға арналған озондық технологияның тәсілдері мен құрылғыларын әзірлеу" тақырыбында докторлық диссертациясы қорғалады.

В Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» состоится защита докторской диссертации на соискание степени доктора философии PhD Абдрешовой Самал Бексултановны на тему «Разработка способов и устройств озонной технологии для очистки сточных вод ТЭС и котельных» по специальности 6D071700 – «Теплоэнергетика».

Диссертация выполнена в НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» на кафедре «Тепловые энергетические установки».

– Диссертация Абдрешова С.Б.

– Аннотация (каз / рус / анг)

– Список трудов

Отзыв отечественного руководителя (проф. Алияров Б.К.)
Отзыв зарубежного руководителя (проф. Мухиддинов Д.Ж.) 

Язык защиты: русский.

Рецензенты:

Джунусова Ляззат Рысхановна – доктор технических наук, доцент кафедры «Промышленная теплотехнология», НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан, г.Алматы.

Сыдыкова Гульнар Кудайбергеновна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроэнергетика и безопасность жизнедеятельности», Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Казахстан, г. Кызылорда.

Научные консультанты:

Алияров Бирлесбек Каниевич – доктор технических наук, академик НАН РК, профессор кафедры «Тепловые энергетические установки», НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан, г.Алматы.

Мухиддинов Джалолиддин Насирович – доктор технических наук, профессор кафедры «Теплоэнергетика», Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Узбекистан, г.Ташкент.

Защита состоится 25 сентября 2020 года в 16:00 часов в диссертационном совете по направлениям 8D071 «Инженерия и инженерное дело» («Электроэнергетика», «Теплоэнергетика») и 8D062 «Телекоммуникации» (Радиотехника, электроника и телекоммуникации) при Некоммерческом АО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» по адресу: 050013, г.Алматы, ул. Байтурсынова 126, корпус А, №213, Зал заседаний Ученого совета.

})