АЭжБУ электротехникалық орталығы

Жетекшісі-Жумагазин Б. А., ЭиР кафедрасының аға оқытушысы, ТМД еңбек сіңірген энергетигі.

“Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті” КЕАҚ электротехникалық орталығы ғылым және коммерцияландыру департаментінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және осы саладағы жұмыстарды орындау мен қызмет көрсетуді жүзеге асырады:

1) энергия ресурстарын есепке алу және бақылау саласындағы инновациялық қызмет – энергия ресурстарын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін енгізу жөніндегі инновацияларды әзірлеу жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау, энергия ресурстарын есепке алу және бақылау саласындағы зерттеулерді, оларды өлшеу мен есепке алу әдістемесін, өндіру, тасымалдау және тұтыну кезінде энергия тиімділігін арттыру.

2) энергетикада инжинирингтік қызметтер көрсету – инженерлік-консультациялық қызметтер, зерттеу, жобалау-конструкторлық, есептік-талдамалық сипаттағы жұмыстар жүргізу, жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, энергетикада энергия үнемдеу және энергия тиімділігі саласында ұсынымдар әзірлеу.

3) Электр шамалары бойынша өлшеу құралдарын тексеруді қамтамасыз ету – электр шамаларын өлшеу құралдарына тексеру жүргізу, анықтау мақсатында – электр энергиясын есепке алу тораптарындағы электр шамаларын өлшеу құралдары мәлімделген метрологиялық талаптарға сәйкес келеді ме, жоқ па және тексерілген Электр шамаларының АҚ техникалық құжаттамада мәлімделгендермен оның дәлдік сипаттамаларын салыстыру арқылы Пайдалануға жарамдылығы. Тексерілген өлшеу құралдарын таңбалау, өлшеу құралдарын тексеру туралы сертификат беру.

4) техникалық құралдардың қауіпсіздігі мен электромагниттік үйлесімділігіне сынауды қамтамасыз ету – ҚР МЕМСТ және МЭК әдістеріне сәйкес техникалық құралдардың қауіпсіздігі мен электромагниттік үйлесімділігіне сертификаттық, қабылдау, кезеңдік және типтік сынақтарын жүргізу.


Инновациялық қызмет

АЭжБУ это инновациялық қызметінің негізгі мақсаты энергия ресурстарын есепке алу мен бақылаудың автоматтандырылған жүйесі (ЭКЕАЖ) бойынша инновацияларды әзірлеу, жобалау және енгізу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстанда ЭКЕАЖ енгізу бойынша келесі жұмыстар орындалды:

 1. Жоба әзірленді, “АИЭС+Энергия +” КТС базасында Новый –өзен қ. “Плато “ҚС ЭКЕАЖ жабдығын монтаждау және орнату жүргізілді. Тапсырыс беруші: МЭБК АҚ. Ақтау қаласы. 2003.
 2. ҚР мемлекетаралық ЭБЖ бойынша кедендік бақылаудың ЭКЕАЖ жобалау, жеткізу және пайдалануға енгізу. Тапсырыс беруші: Астана қ. ҚР ҚМ КБК. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 жылдар.
 3. АӨК АҚ және KEGOK АҚ теңгерімдік тиесілілігі электр желілерін бөлу шекарасында ЭКЕАЖ жобалау және енгізу.
 4. “АИЭС-Энергия +”техникалық құралдар кешені базасында Шардара ГЭС-да ЭКЕАЖ әзірлеу және енгізу. Тапсырыс беруші: “Шардара ГЭС” АҚ. Шардара қаласы. 2005 ж.
 5. “АПК” АҚ ЖЭО-3 депратменті үшін “АИЭС-Энергия+”КТС техникалық құралдар кешенінде ЭКЕАЖ құру жөніндегі жұмыстарды орындау. Тапсырыс беруші: “АПК” АҚ Департаменті. ЖЭО-3. Алматы қаласы. 2005 ж.
 6. “ШалкияЦинк ЛТД”ЖШС ЭКЕАЖ жобалау және енгізу. Тапсырыс беруші: “ШалкияЦинк ЛТД. Алматы қаласы. 2007 ж.
 7. “Инкай” БК электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін құру жөніндегі қызметтер. Тапсырыс беруші: “Элмонт”ЖШС. Алматы қаласы. 2010 ж.
 8. №7 ГРЭ үшін электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін (ЭКЕАЖ) енгізу бойынша жұмыстар. Тапсырыс беруші: “Волковгеология” АҚ . Алматы қаласы. 2012 ж.
 9. Электр энергиясының көтерме сауда нарығында электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінің жобасын әзірлеу. Тапсырыс беруші: “Горнорудная компания”ЖШС. ҚР, ОҚО, Созақ ауданы, Таукент кенті, Қанжутан кеніші. 2012 ж.
 10. “РУ-6″ЖШС үшін ҚР ОРЭ-де ЭКЕАЖ жүйесін құру бойынша жұмыс. Тапсырыс беруші: “РУ-6” ЖШС. Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Алып ауылдық округі, Солтүстік Қарамұрын № 1. 2013 ж.
 11. Электр энергиясы және суық су бойынша АЭЖБУАЖ құру және енгізу. Тапсырыс беруші: Алматы қ. АЭжБУ. 2013

Инжинирингтік қызмет бойынша орындалған жұмыстар

 1. “ҚТЖ “ҰК”АҚ электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізудің техникалық-экономикалық негіздемесі. Тапсырыс беруші ” ҚТЖ “ҰК”. Астана Қаласы. 2003 ж.
 2. Жоба: “Қаныш Сәтпаев атындағы канал” сорғы станцияларының технологиялық параметрлерін бақылау және шығындау, электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі. Тапсырыс беруші: “Қаныш Сәтпаев атындағы Канал” РМК. Астана және Қарағанды қ. 2003 ж.
 3. “Нұрсая”тұрғын үй кешенінің энергия ресурстарын есепке алудың және диспетчерлендірудің автоматтандырылған жүйесін және коммуникация жүйесін енгізу жөніндегі техникалық жобаны әзірлеу. Тапсырыс беруші: “ҚР Парламенті Шаруашылық Басқармасының қызметтік тұрғын үйді пайдалану жөніндегі дирекциясы” РМҚК. Астана қаласы. 2009 ж.
 4. Электр энергиясының көтерме сауда нарығында электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінің жобасын әзірлеу. Тапсырыс беруші: “Горнорудная компания”ЖШС. ҚР, ОҚО, Созақ ауданы, Таукент кенті, Қанжутан кеніші. 2012 ж.
 5. ТЭН “Қазақстан ҰЭЖ қосалқы станцияларында электр энергиясы сапасының параметрлерін бақылау жүйесін құру”. Тапсырыс беруші: Астана қ. “KEGOC” АҚ. 2013 ж.

Біздің лицензиялар мен аккредиттеу.

[ngg src=”galleries” ids=”7″ display=”basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”800″]