“SPG” орталығы (Smart Power Grid) Электр энергетикасы және электротехника саласындағы ғылыми және инновациялық құзыреттілік орталығы болып табылады. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің базасында “Өндірістік сектор консорциумдары – І”гранты туралы Келісім шеңберінде құрылды. “Smart Power Grid” орталығын құрудың мақсаты энергетика саласының жүйелік проблемаларын шешетін ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарды орындау және “АЭжБУ” КЕАҚ, “Smart Power Grid” орталығы мен бизнес, квазимемлекеттік сектор өкілдері, энергетика саласының ірі компаниялары арасындағы өндірістік байланыстарды нығайту болып табылады. Қазіргі уақытта Орталықтың жобалық және ғылыми-техникалық қызметте тәжірибесі бар, оның барысында жоғары білікті инженерлер мен ғылыми қызметкерлер тарату және магистральдық энергия жүйелеріндегі шығындарды азайту, қалалық желілердегі реактивті қуатты өтеу, Ұлттық электр желілеріндегі электр параметрлерінің мониторингі, жаңартылатын энергия көздерінің интеграциясы, Қазақстан желісінде Smart Grid зияткерлік технологияларын енгізу және т. б. сияқты жүйелік мәселелерді пысықтады. Зертхана қызметкерлері PSCAD, Digsilent Powerfactory, MatLab, Rastr, Mathcad және т. б. сияқты Электр энергетикасы саласындағы проблемаларды шешу үшін бүкіл әлемде кеңінен қолданылатын ең заманауи бағдарламалық-техникалық кешендерді пайдаланады. Зертхананың халықаралық серіктестері: Manitova HVDC Research center, “Parma” ЖШҚ, Таллин техникалық университеті, Мәскеу энергетикалық институты, Elpros Electronics, General Electric, DNV GL және т. б.

 

Ғылыми топ

Саухимов Алмаз Абжалиевич-PhD, ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі проректор

Тохтибакиев Кармель Камилович-т. ғ. к., доцент

Мұрат Айбек Қайратұлы-каф аға оқытушысы. ЭСАЭС

Бектимиров Анур Талгатович-каф аға оқытушысы. ЭСАЭС

 

Орталықтың Бағыттары

Икемді басқарылатын электр желілерінің ақпараттық технологияларын қолдана отырып, реактивті қуатты өтеу. Қазақстан ҰЭС 500-220 кВ жүйеаралық электр желілерінің статикалық және динамикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жүйелік электр станцияларының АРВ параметрлерінің тиімділігін зерттеу. Қоғам компаниялары тобын цифрландыру жобалары шеңберінде болжамды талдау саласында есептеулердің математикалық модельдерін әзірлеу. “АЖК” АҚ оқшауланған бейтарабы бар тарату желілерінің авариялық ажыратылуын төмендету. Параметрлерді таңдау үшін 220 – 110 кВ электр желілеріндегі қысқа тұйықталу токтарын есептеу.