ҒТО энергетикалық мониторинг, энергетикалық аудит, энергетикалық сараптама, жылу техникалық сынақтар, бұзбайтын жылу бақылауы, жылу жүйелерін паспорттау, энергия үнемдеу бағдарламаларын, даму стратегияларын әзірлеу, жылу энергетикалық есептеулерді, ТЭН жүргізу ерекшеліктері бойынша ғылыми, зерттеу және сараптамалық жұмыстарды жүргізумен айналысады.

Тапсырыс берушілер

Энергия өндіруші және өнеркәсіптік кәсіпорындар, жобалау, консалтингтік компаниялар және жылу энергетикалық қондырғылары бар басқа да тапсырыс берушілер.